مرکز جامع توانبخشی معلولین ذهنی آتیه رباط کریم

مرکز جامع توانبخشی آتیه ، در سال 1381 در قالب مرکز آموزشی و توانبخشی کودکان زیر 14 سال به عنوان اولین مرکز توانبخشی در شهرستان رباط کریم فعالیت خود را آغاز کرد.در این مرکز خدمات آموزشی چون خدمات آموزش  شناختی ، مهارتهای اجتماعی ، مهارتهای خود یاری و همچنین خدمات توانبخشی مثل کاردرمانی(جسمی،ذهنی) ، گفتاردرمانی ، روانشناسی و مددکاری اجتماعی ارائه میگردد.

از سال 1396 با توسعه فضای فیزیکی مرکز موفق به راه اندازی مرکز توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال گردید و با عنوان مرکز جامع توانبخشی فعالیت خود را ادامه داده است.این مرکز موفق به اخذ مدرک درجه یک در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی گردیده است و از معاونت تخصصی توانبخشی سازمان بهزیستی در سطح شهرستان و استان دارای تشویق نامه ها و تقدیرنامه های گوناگون میباشد.

 

مرکز جامع توانبخشی آتیه در شهرستان رباط کریم

 

خدمات توانبخشی و آموزشی خودرا در دو قالب :خدمات آموزشی و توانبخشی به کودکان زیر 14 سال و توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال ارائه میکند.

1.خدمات آموزشی و توانبخشی به کودکان زیر 14 سال:

این خدمات در قالب :کاردرمانی(جسمی و ذهنی)،گفتاردرمانی،روانشناسی و مددکاری اجتماعیو فعالیت های آموزشی که توسط مربیان تخصصی و آموزش دیده ارائه میشود.

این خدمات توسط متخصصان مرکز به صورت تیمی ارائه میگرددو تیم تخصصی مرکز نسبت به ارزیابی ،هدفگذاری فردی ،طراحی برنامه درمانی و توانبخشی و اجرای آن اقدام می کنند.

2.خدمات توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال:

دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال که به دلیل اتمام دوره آموزش رسمی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی مجبور به بی کاری و خانه نشینی شده اند هم نباید در زندگی اجتماعی به حاشیه رانده شوند و این هدف با ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای مقدور میشود که مرکز جامع توانبخشی آتیه رباط کریم در جهت تحقق این مهم ،با آموزش حرفه های مختلفی چون قالیبافی،خیاطی،زیورآلات،قلاب بافی،فرشینه و چرم دوزی گام برمیدارد.

کم توان ذهنی کیست؟

ناتوانی است با محدودیت های معنادار در کارکرد هوشی و رفتار سازشی به صورت مهارتهای سازشی مفهومی،اجتماعیه رفتارهای عملی بیان میشود.کم توانی ذهنی چیزی نیست که شما باشید،مانند بلند یا کوتاه بودن.هم چنین چیزی نیست که شما داشته باشید مانند موی قهوه ای یا بازوهای بلند.

آن اختلال پزشکی،جسمانی یا سلامتی نیست،کم توانی ذهنی یک شیوه کارکرد است که در دوران کودکی اغاز میشود و با محدودیت هایی در هوش و مهارتهای سازشی مشخص میشود،کم توانی ذهنی در تطابق بین توانمندی ها و ضعف های فرد و ساختار و انتظارات محیط او منعکس می شود.

افراد کم توان ذهنی برای یادگیری تکالیفی که بسیاری از همسالانشان به طور عادی یاد میگیرند ،به کمک خاص نیاز دارند.مشکلات یادگیری که به وسیله کم توانی ذهنی ایجاد میشود میتواند موانعی را دربسیاری از حوزه های زندگی به وجود اورد و این مشکلات اغلب به وسیله پیش داوری و تبعیض وخیم تر میشوند.

اصطلاح کم توانی ذهنی هنگامی استفاده میشود که کارکرد ذهنی و نارسایی در مهارتهایی مانند برقراری ارتباط،مراقبت از خود و کارکرد اجتماعی موجب شود که کودک نسبت به همسالانش یادگیری و تحول کندتری داشته باشد.یادگیری تکلم ،راه رفتن و براوردن نیازهای شخصی(مانند لباس پوشیدن و غذا خوردن)در کودکان کم توان ذهنی ممکن است طولانی تر صورت گیرد.