خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

آموزشی

مرکز توانبخشی آتیه

نحوه سطح بندی کودکان کم توان ذهنی " زیر 14 سال "

کم توان ذهنی : اختلال رشد ذهنی ، اختلال تکامل ذهنی ،اختلالی که در طول دوره رشدی شروع می شود و شامل نقص هایی هم در عملکرد ذهنی و هم در عملکرد سازگارانه در زمینه مفهومی ،اجتماعی و عملکردی می باشد و تا قبل 18 سالگی ظهور می کند.

مرکز جامع توانبخشی آتیه در شهرستان رباط کریم

سطح مقدماتی :شامل مددجویانی می باشد که سن عقلی و اجتماعی آنها ،گستره ذهنی (0 تا 2 سالگی ) در بر میگیرد و در ارزیابی انجام شد و شامل مهارت شناختی ،خودیاری ،اجتماعی می باشد و نیازمند حمایت و آموزش ویژه می باشد .

مرکز جامع توانبخشی آتیه در شهرستان رباط کریم

سطح 1: شامل مددجویانی که سن عقلی بین (2 تا 3 سالگی ) را در بر میگیرد شامل مهارت شناختی ( مهارت عمومی ،طبقه بندی) مهارت اجتماعی ( برقراری ارتباطی) مهارت خودیاری ( مهارت های روزمره ) نیازمند حمایت و آموزش ویژه می باشد.

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

سطح 2 :شامل مددجویان که سن عقلی بین (3 تا 4سالگی) را در بر می گیرد . شامل مهارت شناختی ( درک کاربرد اشیاء – دسته بندی – طبق بندی ) مهارت اجتماعی ( تعاملات اجتماعی ) مهارت خودیاری ( امور روزمره )که شامل حمایت و آموزش ویژه می باشد.

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

سطح 3: شامل مددجویانی می باشد که سن عقلی و اجتماعی آنها بین ( 4 سال بالاتر) و شامل مهارت شناختی ( آگاهی عمومی ،نکات ایمنی ،شناخت اشیاء و کاربرد) درک مفاهیم ریاضی ( درک اعداد و درک زمان ) مهارت خودیاری( غذا خوردن ،لباس پوشیدن، آداب توالت و کنترل ادرار) شامل حمایت و آموزش ویژه می باشد .

مرکز جامع توانبخشی آتیه در شهرستان رباط کریم
مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.