خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

اردوی فرهنگی

مرکز توانبخشی آتیه

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم
اردوهای تفریحی و فرهنگی

مرکز آتیه رباط کریم

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مرکز آتیه رباط کریم

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مرکز آتیه رباط کریم

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.