خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی
تقدیر نامه های مرکز آتیه
تقدیر نامه های مرکز آتیه

اسامی توان جویان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم که به مدرسه عادی یا استثنایی راه یافته اند

سال 84-85

مدرسه عادی: حسین مهدی 2-مهدی هاشم پور3-امیرحسین یحیی نیا4-مرجان خدادادی5-مهرشادعزتی

مدرسه استثنایی:1- رضوان گیوه کی2- فاطمه قدیمی3- موناابراهیمی4- رضا فتاحی 5- زهرا شاهمرادی6- وحیدکریمی 7- محسن فرابی

8- امیداسماعیل پور9- سیدعلی سجادی10- پریسا جوان11- احمدنقی زاده12- رضا حسنی13- شیبااصغری14- حسین هاشمی تبار

15- مهدی صفارزاده 16- محمدمهدی محمدی17- بهنازالله زاده

 

سال 86-87

مدرسه عادی: فاطمه مهدوی

مدرسه استثنایی: 1- سهیل نوبری2- حامد مرعشی3- فرهاد کریمی4- مهدی میرزایی 5- محمدصفری6- علی قربانی 7- سیاوش چاوشی

8- زهرااحمدیان 9- فاطمه خوشبخت 10- حدیثه عالم پور

سال 87

مدرسه استثنایی: 1- فاطمه شیخ الاسلامی2- محمدذوقی3- محمدسعید سروررضایی 4- مصطفی عسگری5- مهدی شکری 6- علی کریمی

سال 88

مدرسه استثنایی: 1- معصوم محمدی2 – رضوانه قرنی3 – محمدآخوندی 4- مبینا واحدی5 – فاطمه هدایتی6 – ابوالفضل اعلایی

7- امیرحسین حسینی 8- سپیده میرزایی9 – یوسف معصومی10- حسین سلمانی11 – افشین گروسی

سال 89

مدرسه استثنایی: 1- معصوم محمدی2 – رضوانه قرنی3 – محمدآخوندی 4- مبینا واحدی5 – فاطمه هدایتی6 – ابوالفضل اعلایی

7- امیرحسین حسینی 8- سپیده میرزایی9 – یوسف معصومی10- حسین سلمانی11 – افشین گروسی

سال 90

مدرسه استثنایی: 1- محمدرضا محمودی 2- امیرحسین مقدم 3- مبینا قائدی 4- رضا صالحی مهر 5- محمدصالح رحیمی

سال 91

1-علیرضا زنجانی 2- فاطمه علی نژاد

سال 92

1-امیررضا پرنیا 2- امیرعلی نوروزی 3- ماهان هاشم پور 4- رضوان خلج 

سال 93

امیرحسین امانی

سال 94

1- حدیثه کرامت 2- حمیدرضا حیدری 3- فاطمه رمضانی 4- فاطمه حیدری

سال 95

1- طه رستمی 2- ابوالفضل سالکی

سال 96-97

1- ابوالفضل کرمی 2- مهدی جعفر جوکار 3- نازنین فاطمه حسنی 4- ستایش نوری 

سال 98-99

1- نازنین زهرا اسمعیلی 2- محمدرضا نصیر زاده 3- مهرسا مهرجو

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.