خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

. اهداف مرکز جامع توانبخشی آتیه

 

هدف مرکز جامع توانبخشی آتیه ، ارائه و ارتقای خدمات مفید جهت پیشگیری، کاهش یا رفع مشکلات نوزادان، کودکان و بزرگسالان استثنایی و بهبود وضعیت ایشان و حمایت از آنان است.

مرکز برای نیل به اهداف در چارچوب سیاستهای مصوب خودمی تواند به فعالیتهای مشروحه ذیل اقدام نماید :

 

ارائه آموزش های لازم به خانواده های دارای كودكان استثنائی.1

توسعه آموزش های تخصصی از طریق برگزاری دوره های آموزشی، اعطای بورس تحصیلی و نظایر آنها .2

  1. برقراری ارتباط با مراكز و مؤسسات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و تحقیقاتی فعال در زمینه های مرتبط اعم از دولتی و غیر دولتی

افزایش آگاهی و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه جهت  بهبود جایگاه کودکان و بزرگسالان استثنائی در اجتماع.4

تلاش برای فراهم نمودن زمینه اشتغال معلولان از طریق توسعه آموزش های حرفه ای و اقدامات مشابه.5

تلاش برای حمایت از معلولان از طریق توسعه خدمات حمایتی و حقوق اجتماعی   .6

مؤسسه جامع توانبخشی آتیه مفتخر است که در طی بیش از دو دهه فعالیت در عرصه توانبخشی کشور، توانسته است، خدمات ارزنده ای را

به شرح ذیل در راه تحقق هدف مذکور انجام دهد:

 

. خدمات تخصصی توانبخشی

. خدمات آموزش روزانه به توانخواهان زیر 6 سال

. خدمات حرفه آموزی به توانخواهان بالای 14 سال

. خدمات پایش رشد کودکان و نوزادان

. پوشش یارانه ای خدمات توانبخشی به مددجویان کم بضاعت

. برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه خانواده ها

. ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های دارای کودکان کم توان ذهنی یا جسمی

 

 

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.