با ما در ارتباط باشید

تلفن

مدیریت 02156889121 - پذیرش 02156424440
مددکاری اجتماعی 02156889022 - فکس 02156411091

نشانی

استان تهران،شهرستان رباط کریم،خیابان چمران(حیدرزاده) کوچه چمران 2 ، پلاک 10

از شما می شنویم...