آدرس مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

استان تهران،شهرستان رباط کریم،خیابان چمران(حیدرزاده) کوچه چمران 2 ، پلاک 10

شماره های تماس

مدیریت             02156889121

پذیرش               02156424440

مددکاری اجتماعی  02156889022

فکس                 02156411091