خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

توانبخشی کودکان ذهنی زیر 14 سال

. توانبخشی آموزشی کودکان زیر 14 سال :

سالهای اولیه زندگی جزء گرانبهاترین اوقات است که پایه ها و ستونهای لازم برای یادگیری و آموزش در مراحل بعدی زندگی را فراهم می سازد. اکثر محققین و متخصصین امر کودک و نوجوان بر این باور هستند که سن زیر 6 سال زمان طلایی زندگی کودک است که در این سن کودکان بایستی از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند. در کودکان عادی به دلیل عدم وجود نقص یا مشکل در کودک،  معمولاً زیرساختها و زیربناهای یادگیری با حداقل مداخلات  به راحتی شکل می گیرد. یک کودک کم توان ذهنی و جسمی نسبت به یک کودک عادی نیازمند توجه خاص و ویژه تری در امر آموزش و تعلیم به خصوص در محدوده سنی زیر 6 سال است. طراحی برنامه آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی به خصوص در زمان طلایی کاری دقیق و پیچیده است که نیازمند مشارکت و همکاری گروههای گوناگون متخصصین است. درمانگران تخصصهای متفاوت از جنبه های مختلف حرکتی، گفتاری، شناختی، اجتماعی و خودیاری ، مشکلات یادگیری یک کودک کم توان را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند. پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کودک، یک برنامه آموزشی متناسب با نیاز کودک تدوین می شود. اجرای برنامه آموزشی تهیه شده نیازمند نظارت مستقیم و مداوم تمامی متخصصین درگیر در طراحی برنامه است.

بخش آموزش روزانه با دراختیار داشتن تمامی سازو کارهای لازم برای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ویژه کودکان در سنین طلایی زندگی در نظر گرفته شده است. وجود مربیان با تجربه و آموزش دیده در تعلیم و تربیت کودکان ویژه، کار تخصصی گروهی، ارزیابی و سطح بندی دقیق کودکان، برنامه آموزشی جامع و کامل و فضای مناسب جهت آموزش کودکان و همچنین وجود فوق برنامه های شاد و مفرح از مهمترین ویژگیهای بخش آموزش روزانه است. در بخش روزانه، بسته به سطح و میزان مشکل کودکان انتظار می رود که کودکانی که مشکلات زیادی ندارند در حداقل زمان ممکن آمادگی لازم برای ورود به مدرسه و اجتماع را پیدا کنند. کودکانی که مشکلات آنها زیاد است حداقل انتظار این است که توانائیهای لازم برای زندگی روزمره را پیدا کنند. آموزش توانائیهای کودکان کم توان ذهنی و کاهش میزان وابستگی آنها به والدین یک شعار اساسی حضور کودک در بخش آموزش روزانه است. نقش پدران و مادران در ادامه آموزشهایی که در این بخش به کودکان ارائه می شود بسیار مهم است. حضور مرتب والدین به ویژه مادران در جلسات آموزشی بخش و ارائه گزارش مرتب آنچه که در طی روزها و ساعات آموزشی برای کودک اتفاق می افتد نیز یکی از بارزتریرن ویزگیهای این شیوه آموزشی است.

 

. برنامه های آموزشی بخش روزانه

در این بخش با کمک تیم توانبخشی شامل کاردرمان، گفتار درمان، روانشناس و فیزیوتراپ، برنامه های آموزشی متناسب با اهداف آموزشی تدوین و در قالب فعالیتهای شاد و جذاب کودکانه  اجرا می شود.

این بخش با همکاری کادر توانبخشی ذیل اداره میشود که وظیفه هر کدام عبارتند از :

 1. مربی آموزشی : وظیفه آموزش و پیاده كردن برنامه های آموزشی تدوین شده توسط كارشناسان را بعهده دارد .
 2. كارشناس كاردرمانی : بهبود مهارتهای حركتی و رفع نواقص حسی و مهارتهای روزمره زندگی و خودیاری كودك به عهده ایشان می باشد.
 3. كارشناس كاردرمانی : بهبود مهارتهای حركتی و رفع نواقص حسی و مهارتهای روزمره زندگی و خودیاری كودك به عهده ایشان می باشد.
 4. كارشناس روانشناسی : آموزش مفاهیم و رفع اختلالات رفتاری به عهده ایشان می باشد.
 5. كمك مربی : تأمین نیازهای خدماتی و بهداشتی كودكان را به عهده دارد

 

. اهداف برنامه های آموزشی بخش روزانه:

 1. تقویت و بهبود مهارتهای حركتی درشت و ریز كودك
 2. تسهیل و بهبود مهارتهای كلامی و گفتاری كودك
 3. تقویت و بهبود مهارتهای دركی و شناختی كودك
 4. آموزش مفاهیم
 5. حذف و كاهش اختلالات رفتاری كودك
 6. تقویت مهارتهای اجتماعی و فردی كودك
 7. آموزش مهارتهای خودیاری
مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.