درباره ما

مرکز جامع توانبخشی آتیه ، در سال 1381 در قالب مرکز آموزشی و توانبخشی کودکان زیر 14 سال به عنوان اولین مرکز توانبخشی در شهرستان رباط کریم فعالیت خود را آغاز کرد.در این مرکز خدمات آموزشی چون خدمات آموزش  شناختی ، مهارتهای اجتماعی ، مهارتهای خود یاری و همچنین خدمات توانبخشی مثل کاردرمانی(جسمی،ذهنی) ، گفتاردرمانی ، روانشناسی و مددکاری اجتماعی ارائه میگردد.

از سال 1396 با توسعه فضای فیزیکی مرکز موفق به راه اندازی مرکز توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال گردید و با عنوان مرکز جامع توانبخشی فعالیت خود را ادامه داده است.این مرکز موفق به اخذ مدرک درجه یک در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی گردیده است و از معاونت تخصصی توانبخشی سازمان بهزیستی در سطح شهرستان و استان دارای تشویق نامه ها و تقدیرنامه های گوناگون میباشد.