مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

زیورآلات

زیور آلات : برای ساخت دستبند و هر نوع زیور آلات آموزش در 3 گام صورت می گیرد :

1- آشنایی با مهره ها و انواع نخ و خرج کار

 2- رد کردن مهره ها از نخ و استفاده از خرج کار برای تزیین

 3- نحوه گره زدن و یا قفل وصل کردن