خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

سوالات متداول

اتاق حسی و نور به تقویت عملکرد هایی می پردازد که در آن غالبا حس های بینایی ، شنوایی ، وستیبولار، عمقی و لامسه تحریک و تقویت می شود.

در اکثر کودکان دارای مشکلات توجه و تمرکز علی الخصوص کودکان دارای بیش فعالی ، کودکان دارای مشکلات حسی ،کودکان دارای اوتیسم و…

آموزش مفاهیم شناختی ، اثر گذاری در کاهش کلیشه های کودک ، افزایش توجه و تمرکز.

کودک دارای اوتیسم به شرط اینکه تشنج نداشته باشه اتاق تاریک برای وی بسیار مفید خواهد بود.

مرکز توانبخشی در رباط کریم
مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.