خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

قالی بافی

قالی بافی در مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

قالی بافی : آموزش قالی بافی برای عزیزانی است که ابتدا آموزش گلیم بافی را دیده باشند.

آموزش قالی بافی در 12 گام داده می شود گام ها به ترتیب آموزش:

1- آشنایی با ابزار کار ( دار قالی – انواع نخها -قیچی – قلاب و چاقو – دف)

2- چله کشی

3- زنجیره

4- گلیم بافی یا حصیر بافی

5- ملیله زدن

6- گره فرش

7- بافت کناره ها

8- نحوه پود زدن ( ضخیم ونازک)

9- کوبیدن

10- قیچی کردن

11- نقشه خوانی

12- اتمام کار و نحوه بریدن

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم
مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم
مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.