مناسبتها و مراسم های مرکز جامع توانبخشی آتیه رباط کریم

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مراسم شب یلدا مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

جلسه با اولیا مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مرکز توانبخشی آتیه

مراسم روز دختر مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مرکز توانبخشی آتیه

بازدید فرمانده نیروی انتظامی از مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مراسم 22 بهمن در مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم