هنر درمانی چیست؟

هنر درمانی در واقع تلفیقی از تکنیک های روان درمانی و ایجاد خلاقیت برای بهبود سلامت افراد است که به وسیله آن می توان به درمان اختلالات جسمی و روانی پرداخت.هنر درمانی شامل بخش های مختلفی از جمله موسیقی درمانی ، نمایش درمانی و نقاشی درمانی است که هر بخش در درمان اختلالات گوناگونی از جمله اوتیسم ،افسردگی و غیره نقش دارد. 

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

موسیقی درمانی چیست؟

موسیقی درمانی بر رفتارهای کودکان تاثیر بسیار مثبتی دارد و با ایجاد یک سری تجربیات موسیقیایی در تسهیل گسترش ارتباطات کودکان ،احساسات اجتماعی،اعصاب و افزایش هوش آنها بسیار موثر است.مرکز جامع توانبخشی آتیه رباط کریم دارای اتاق ویژه ای برای موسیقی درمانی کودکان می باشد و دارای آلات و ادوات موسیقی درمانی چون دایره زنگی،تنبک،ضرب و بلز می باشد.