مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

چرم دوزی

در کلاسهای آموزشی چرم دوزی ابتدا باید مددجویان عزیز مهارت دوختها را قبلا آموزش دیده باشند .چرم دوزی در 8 گام آموزش داده می شود 1- آشنایی با ابزار 2- کشیدن الگو 3- برش کار 4- نقطه گذاری 5- نحوه چسب زدن آستر6- سمبه زدن 7- مونتاژ کار 8 – دوخت پایانی