خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

کار درمانی

مرکز توانبخشی آتیه

مدیریت مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم فرزانه امیریزدانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

              کارشناسی مددکاری اجتماعی

 سوابق کاری : 23 سال در حوزه توانبخشی و امور اجتماعی

ایشان از سال 1389 به عنوان مدیر و صاحب امتیاز مرکز آموزشی ، توانبخشی آتیه خدمت می نمایند. با توسعه و تغییر کاربری مرکز از سال1396 به مرکز جامع توانبخشی آتیه و راه اندازی بخش حرفه آموزی دختران بالای 14 سال ، فعالیت مرکز همچنان با مدیریت ایشان ادامه پیدا کرده است.

کار درمان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

روانشناس مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم راضیه میر محمدی

تحصیلات : کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

سوابق کاری :5 سال  در حوزه توانبخشی

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.