خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

آشپزخانه

مسئول آشپزخانه مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم خانم رقیه حسرتی تحصیلات : ابتدایی سوابق کاری : 18 سال در حوزه توانبخشی

کمک مربیان

کمک مربیان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم خانم طاهره صالحی تحصیلات : ابتدایی سوابق کاری : 9 سال در حوزه توانبخشی

مربیان

مربیان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم آرزو بهزادی تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی سوابق کاری : 1 سال در حوزه توانبخشی اکرم صالحی تحصیلات : کارشناسی علوم اجتماعی سوابق کاری :5 سال در حوزه توانبخشی زهرا فلاحی تحصیلات : دیپلم سوابق کاری : 3 سال در حوزه توانبخشی

کاردرمان

مدیریت مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم خانم فرزانه امیریزدانی تحصیلات : کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی               کارشناسی مددکاری اجتماعی  سوابق کاری : 23 سال در حوزه توانبخشی و امور اجتماعی ایشان از سال 1389 به عنوان مدیر و صاحب امتیاز مرکز آموزشی ، توانبخشی آتیه خدمت می نمایند. با توسعه و تغییر کاربری مرکز از سال1396 […]

روانشناس

مرکز آتیه رباط کریم

روانشناسان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم خانم راضیه میر محمدی تحصیلات : کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی سوابق کاری :5 سال  در حوزه توانبخشی

مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم خانم فرزانه امیریزدانی تحصیلات : کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی    سوابق کاری :23 سال  

گفتاردرمان ها

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

گفتار درمان های مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم آقای علی اصغر یوسف زاده تحصیلات : کارشناسی گفتار درمانی سوابق کاری : 23 سال در حوزه توانبخشی خانم سودابه امینی تحصیلات : کارشناسی گفتار درمانی سوابق کاری :1 سال  در حوزه توانبخشی

واحدپذیرش

واحد پذیرش مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم خانم سمیه مظاهری تحصیلات : دیپلم و به عنوان مسئول پذیرش  سوابق کاری :13 سال  در حوزه توانبخشی

مسئول فنی

مسئول فنی مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم خانم شیما رفاه مسئول فنی : خانم شیما رفاه تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی سازمانی               کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی سوابق کاری :17 سال  در حوزه توانبخشی ایشان عضو انجمن روانشناسی ایران با شماره عضویت 26984 می باشند.

مدیریت

مدیریت مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم خانم فرزانه امیریزدانی تحصیلات : کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی               کارشناسی مددکاری اجتماعی  سوابق کاری : 23 سال در حوزه توانبخشی و امور اجتماعی ایشان از سال 1389 به عنوان مدیر و صاحب امتیاز مرکز آموزشی ، توانبخشی آتیه خدمت می نمایند. با توسعه و تغییر کاربری مرکز از سال1396 […]

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.