خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

آشپزخانه

مرکز توانبخشی آتیه
مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مسئول آشپزخانه مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم رقیه حسرتی

تحصیلات : ابتدایی

سوابق کاری : 18 سال در حوزه توانبخشی

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.