خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

روانشناسی

روانشناسی :

 

روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی است. ارزیابی رفتاری و هوشی كودك و تشخیص نیازهای آموزشی و درمانی در پیشرفت كودك نقش به سزایی در سنین قبل از مدرسه دارد. با توجه به پیش نیازهای ورود به مدرسه و از طرفی توجه به اختلالات رفتاری كودك كه در بسیاری اوقات روابط اجتماعی او را نیز تحت الشعاع قرار می دهد ارزیابی كامل و ارائه برنامه های درمانی مناسب از عمده ترین اهداف بخش روانشناسی محسوب می گردد.

 

. حیطه های خدمات روانشناسی در توانبخشی :

 

روانشناسان با تشخیص اهمیت کار گروهی در بهبود هرچه سریعتر مشکلات مددجو به صورتی  هماهنگ با سایر اعضای تیم توانبخشی و با مشارکت فعال خانواده در امر درمان، به ارائه خدمت می پردازند. حیطه های خدمات آنها در امر توانبخشی عبارتند از:

 

  1. اختلالات یادگیری
  2. اختلالات رفتاری وخود آزاری
  3. بیش فعالی
  4. اختلالات هیجانی واضطرابی
  5. کم توانی ذهنی

 

خدمات بخش روان شناسی: .

 ارزیابی توانائیهای ذهنی و اجتماعی كودك (تست هوش) با استفاده از آزمونهای استاندارد.

 ملاحظات آموزشی، توانبخشی به منظور جبران تأخیرات و پرورش توانمندی های كودك.

 ارائه برنامه های اصلاح رفتار با استفاده از روشهای مختلف درمانی از جمله بازی درمانی و موسیقی درمانی.

 مشاوره و راهنمایی خانواده

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.