خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

روانشناسی

مرکز توانبخشی آتیه

روانشناسی چیست؟

روانشناسی علم مطالعه ذهن و رفتار است که شامل تاثیرات زیست شناختی ،فشارهای اجتماعی و عوامل محیطی است که بر چگونگی تفکر،عملکرد و حس افراد تاثیر می گذارد. روانشناسان در مراکز توانبخشی کودکان به کودکان با اختلالات رفتاری،کودکان فلج مغزی،کودکان بیش فعال و کم توجه،کودکان با معلولیت ذهنی،کودکان با اختلال یادگیری و سایر کودکانی که به هر دلیل و با هر شدتی از مسیر رشد طبیعی منحرف شده و یا رشد آنها با تاخیر صورت گرفته است،ارائه خدمات میدهند.

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم
مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.