روانشناسی چیست؟

روانشناسی علم مطالعه ذهن و رفتار است که شامل تاثیرات زیست شناختی ،فشارهای اجتماعی و عوامل محیطی است که بر چگونگی تفکر،عملکرد و حس افراد تاثیر می گذارد. روانشناسان در مراکز توانبخشی کودکان به کودکان با اختلالات رفتاری،کودکان فلج مغزی،کودکان بیش فعال و کم توجه،کودکان با معلولیت ذهنی،کودکان با اختلال یادگیری و سایر کودکانی که به هر دلیل و با هر شدتی از مسیر رشد طبیعی منحرف شده و یا رشد آنها با تاخیر صورت گرفته است،ارائه خدمات میدهند.

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم