خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

روانشناس

مرکز آتیه رباط کریم
مرکز آتیه رباط کریم

روانشناسان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم راضیه میر محمدی

تحصیلات : کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

سوابق کاری :5 سال  در حوزه توانبخشی

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.