خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

مددکار اجتماعی

مرکز توانبخشی آتیه
مرکز توانبخشی آتیه

مددکار اجتماعی مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم فرزانه امیریزدانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی   

سوابق کاری :23 سال  

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.