مرکز توانبخشی آتیه

مدیریت مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم فرزانه امیریزدانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

              کارشناسی مددکاری اجتماعی

 سوابق کاری : 23 سال در حوزه توانبخشی و امور اجتماعی

ایشان از سال 1389 به عنوان مدیر و صاحب امتیاز مرکز آموزشی ، توانبخشی آتیه خدمت می نمایند. با توسعه و تغییر کاربری مرکز از سال1396 به مرکز جامع توانبخشی آتیه و راه اندازی بخش حرفه آموزی دختران بالای 14 سال ، فعالیت مرکز همچنان با مدیریت ایشان ادامه پیدا کرده است.