مرکز جامع توانبخشی آتیه در شهرستان رباط کریم

مربیان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

آرزو بهزادی

تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی

سوابق کاری : 1 سال در حوزه توانبخشی

اکرم صالحی

تحصیلات : کارشناسی علوم اجتماعی

سوابق کاری :5 سال در حوزه توانبخشی

زهرا فلاحی

تحصیلات : دیپلم

سوابق کاری : 3 سال در حوزه توانبخشی