خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

مرکز گفتار درمانی رباط کریم

گفتار درمانی :

 

انواع اختلالات در نحوه صحبت کردن و درک گفته های دیگران ، درحیطه کاری گفتاردرمانی قرار می گیرد و بطورکلی مطابق با  تقسیم بندی انجمن گفتاردرمانی آمریکا این اختلالات عبارتنداز :

 

 1. اختلالات تلفظی وبیانی: نادرست تلفظ کردن یک یا چند صدا درکلمات، مانندگفتن (تیپ به جای سیب یا گدوبه جای گردو)
 2. اختلالات در روانی وسرعت بیان : مانندلکنت،تندگویی یاجویده گویی که تحت شرایطی جریان صحبت کردن بوسیله وقفه های نابجا، تکرارپشت سرهم صداها یاکلمات وکشیدن بخشی ازکلمات متوقف وشکسته می شود. مانند(س…س…س…سلام)
 3. اختلالات صوتی وحنجره ای : هرگونه مشکلی درزیروبمی، بلندی وکیفیت صدای گوینده که شنونده رامتوجه اختلال درصدا نماید در این طبقه قرارمی گیرد. اعم ازگرفتگی صدا، وجودصدای زنانه درمردان، وجودصدای مردانه وبم درزنان، ناتوانی درصحبت کردن باصدای بلند و …
 4. اختلالات درکی : هرگونه اختلال در درک و یا دریافت گفته های دیگران راگویند که غالبا پس ازضربه های وارده به سر، سکته های مغزی وآسیب های مغزی درافراد آسیب دیده ایجاد می شود.

 

.  استفاده از خدمات گفتار درمانی برای چه گروهی مفید است ؟

 

افرادی که دارای اختلالات ذیل  باشند می بایست به متخصص گفتار درمانی مراجعه کنند:

 

 1. افراد دارای اختلال درتلفظ صحیح کلمات
 2. مبتلایان به سکته های مغزی وآسیب دیدگان مغزی
 3. کسانی که شکاف کام ولب دارند
 4. کسانی که بصورت تودماغی صحبت می کنند
 5. افراد دارای لکنت زبان،تند گویی
 6. افرادی که افت شنوایی دارند
 7. والدین کودکانی که درآغاز صحبت کردن تاخیر داشته اند
 8. افرادی که ازصدای خودناراضی هستند
 9. اشخاصی که مایلند لهجه خودراتغییردهند 
 10. افرادی که دریادگیری مشکل دارند
 11. افرادیکه اصلا حنجره ندارند

 

. خدمات بخش گفتاردرمانی:

 

مرکز جامع توانبخشی آتیه از اولین سال تأسیس خود خدمات گفتار درمانی را توسط کارشناسان متعهد و مجرب ارائه می نماید،

  خدمات این بخش به شرح ذیل است :

 

 1. ارزیابی اولیه و تعیین سطح كودك مبتلا به اختلال گفتار وزبان
 2. برنامه ریزی درمان و هدایت وكنترل صحیح این برنامه درمانی
 3. مشاوره و راهنمایی خانواده
 4. تسهیل سیستم حسی – عصبی، مهارت های پایه ای گفتار منجمله جویدن، بلعیدن و بطور كلی تحرك و كارآئی اندامهای گفتاری
 5. افزایش مهارت های پایه وتوان شناختی كودك
 6. افزایش مهارت های ارتباطی كودك با استفاده از روش های مختلف رفتاری، شناختی و زبانشناختی

 

گفتاردرمانگران با تشخیص اهمیت کار گروهی در بهبود هر چه سریعتر مشکلات مددجو هماهنگ با سایر اعضای تیم توانبخشی و با مشارکت فعال خانواده در امر درمان به ارائه خدمت می پردازند.

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.