خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

مسئول فنی

مرکز توانبخشی آتیه
مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مسئول فنی مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم شیما رفاه

مسئول فنی :

خانم شیما رفاه

تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی سازمانی

              کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

سوابق کاری :17 سال  در حوزه توانبخشی

ایشان عضو انجمن روانشناسی ایران با شماره عضویت 26984 می باشند.

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.