خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان زیر 14 سال توانبخشی حرفه ای دختران کم توان ذهنی بالای 14 سال کسب درجه‌ی اول در سطح بندی مراکز جامع توانبخشی

واحدپذیرش

مرکز توانبخشی آتیه
مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

واحد پذیرش مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم سمیه مظاهری

تحصیلات : دیپلم و به عنوان مسئول پذیرش 

سوابق کاری :13 سال  در حوزه توانبخشی

مشخصات درخواستی را کامل وارد کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.